اعتماد.....

آن قدر به انسان های روی زمین بی اعتماد شده ام که می ترسم وقتی از خوشحالی به هوا می پَرَم،زمین را از زیر پاهایم بِکِشَندنگران

/ 8 نظر / 25 بازدید
هنگامه

الهی بگردم چی شده ترکانم؟[ناراحت] بعضی آدما کارایی می کنن که آدم دیگه به سایه خودشم نمی تونه اعتماد کنه[ناراحت]واقعا من موندم [ناراحت][ناراحت]

مهسا

آؤه واقعا ترکان جون کاملا موافقم [ناراحت]

هنگامه

[ناراحت]مطمئن باشم چیزی نشده؟[ناراحت] روزگاربد نشده.آدما بد شدن[گریه][ناراحت]من که امروز از صبح خیلی حالم بده[ناراحت]این پست تو هم حرف دلم بود[ناراحت]

مهرنوش مامان مهزیار

سلام عزیزم واقعا عزیزم مردم این روزگار خیلی بد شدن . از قدیم راست گفتن به چشم خودت هم نبادید اعتماد کرد. اما تو عزیزم اعتمادت به خودت و توانایی هات باشه و توکل کن به مهربون ترین مهربانون ها .[لبخند]

شقایق.مامان حباب

سلام گل من... نبینم ازم دلخور شی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[ناراحت] گلم اگر یکم دیر به دیر بهت سر میزنم ببخشید... آخه میدونی که درگیر خونه تکونی و چیدمان اتاق ارشانم... قول میدم جبران کنم...[خجالت][قلب][ماچ]

شقایق.مامان حباب

سلام گل من... نبینم ازم دلخور شی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[ناراحت] گلم اگر یکم دیر به دیر بهت سر میزنم ببخشید... آخه میدونی که درگیر خونه تکونی و چیدمان اتاق ارشانم... قول میدم جبران کنم...[خجالت][قلب][ماچ]

شقایق.مامان حباب

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]