طنز پَـــــــــ نه پَـــــــــــــ

1.به دوستم میگم دارم واسه چند روز میرم آبادان. میگه واسه کار داری میری؟سوال
  پَـــ نــه پَــــ یه دماسنج خریدم دارم میرم تو دمای بالای 50 درجه تستش کنمنیشخند

2.رفتم الکتریکی می گم آقا سه راهی دارین؟ میگه سه راه برق؟!!!سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ سه راه آذری، دربستنیشخند

3.نصفه شب یکی از بالا درمون پرید تو حیاط داداشم گفت علی دزده؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ "زوروِ " داره از دست گروهبان گارسیا در میرهنیشخند

4.پسره اومده خواستگاریم میگم من الان می خوام درس بخونم می گه یعنی،چند سال دیگه می خوای ازدواج کنی؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ 10 دقیقه صبر کنی این صفحه رو بخونم درسم تموم میشهنیشخند

5.یارو نشسته کنار خیابون نوک دماغش چسبیده به زمین. دوستم میگه : معتاده؟!سوال
میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ میخواد انعطاف بدنشو به رخ بکشهنیشخند

6.کارتمو دادم به بلیط فروش مترو میگه شارژش کنم؟سوال
میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ میرم از شارژ خورشیدی استفاده می کنمنیشخند

7.بچه داییم به دنیا اومده. همه خوشحال و اینا. مامان بزرگم برگشته میگه حالا میخاین براش اسم بذارین؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ میخایم همین جوری ولش کنیم اسمش بشه نیـــــو فولدرنیشخند

8.دارم با تلفن حرف میزنم. زنم میگه دوستت بود؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ  سارکوزی بود در مورد مناقشات اخیر خاورمیانه نظرمو می خواستنیشخند

9.تو صف بربری نوبتم شده یارو میگه بربری میخوای؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ اومدم از شاگردت تایپ یاد بگیرمنیشخند

10.با ماشین افتادیم ته دره یارو میگه زنگ بزنم آمبولانس بیاد؟سوال
میگم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ یه مشکل درون خانوادست خودمون حلش می کنیمنیشخند

11.صدای خروپفش کشتمون ! تکونش دادم از خواب پریده، میگه سر صدام اذیتت می‌کنه؟سوال
میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ جنس صداتو دوست دارم می‌خواستم بت بگم سعی‌ کن تو اوج که میری رو تحریرات بیشتر کار کنی‌!نیشخند

12.تو تاکسی تنها نشستم میخوام کرایه حساب کنم طرف میگه 1 نفر؟!سوال
میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ 2 نفر حساب کن خورزوخان هم هستنیشخند

13.حالا از تاکسی پیدا شدم به راننده نیگا میکنم، میگه باقی پولتو میخوای؟سوال
میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ میخوام یه دل سیر نیگات کنم که میری دلتنگت نشم!نیشخند

14.داریم راه میریم با دوستام پام پیچ خورده، خوردم زمین میگه کمک می‌خوای؟سوال
میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ شماها خودتونو نجات بدین من اینجا میمونم مقاومت می‌کنمنیشخند

15.تو حیاط دانشگاه تو انگلیس دارم با دوستم فارسی حرف میزنم، یارو اومده میگه خانوم شما ایرانی هستین؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ انگلیسی هستیم فارسی یاد گرفتیم بتونیم صادقی گوش بدیم!نیشخند

16.تو پارک رفتم دستشویی اومدم بیرون یکی جلومو گرفته! میگم پولیه؟سوال
مبگه پـَـَـ نــه پـَـَــــ من اینجا نشستم پشه ها نیان تو حین کار براتون مزاحمت ایجاد کنندنیشخند

17.از خونه زنگ زدم فست فود غذا بیارن، طرف میگه بفرستم واستون؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ آپلود کن، لینکش رو بده، دانلود میکنمنیشخند

18.میگن کریستف کلمب وقتی رسید به امریکا سرش رو از پنجره کشتی کرد بیرون از یه سرخ پوست پرسید داداش اینجا آمریکاست؟سوال
سرخ پوسته گفت پـَـَـ نــه پـَـَــــ ژاپنه ما هم چون شلوار پامون نیست از خجالت قرمز شدیمنیشخند

19.رفتم داروخونه، میگم باند دارین؟ میگه باند پانسمان؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ باند فرودگاه ! میخوام فرود بیام !نیشخند

20.جلو توالت عمومی… آقاهه میگه ببخشید شما هم تو صف توالت وایسادین؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ ما سوسکیم اومدیم عید دیدنینیشخند

21.تو رستوران پیشخدمتو صدا کردم. میگم آقا توی سوپ من مگس افتاده! میگه مرده؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ هنوز زندست، داره شنا میکنه، صدات کردم بیایی نجاتش بدی!نیشخند

22.به دوستم میگم من عاشق این ماشین شاسی بلندام. میگه منظورت پرادو و رونیزو ایناست؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ منظورم کامیونو تراکتورو ایناست!نیشخند

23.روی نیمکت توی پارک، روزنامه دستمه... اومده میگه... روزنامه میخونی؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ سبزی خریدم نمیدونم لای کدوم صفحه گذاشتمنیشخند

24.دراز کشیده بودم لب استخر. دوستم میگه آفتاب می گیری؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ با خورشید مسابقه گذاشتیم، هر کی دیرتر بخنده برندس!نیشخند

25.رفتم بچه خواهرمو از مهدکودک بیارم. مربیه میگه بچه رو میبریدش؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ همینجا میخورمشنیشخند

26.دارم کباب درست میکنم رو منقل و سیخای کبابو میگردونم. اومده خودشو لوس کرده با لحن بچه گونه میگه کباب درست میکنی؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ دارم فوتبال دستی بازی میکنمنیشخند

27.جلو عابر بانک تو صف وایسادم یارو می گه ببخشید شمام پول میخاین؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ خونه کامپیوتر نداریم میام اینجا فیس بوکم رو چک کنمنیشخند

28.رفتم دفتر هواپیمایی میگم عجله دارم میشه پرواز امروز شیراز رو واسم چک کنید؟ میگه اگه جا داد بگیرم؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ نگیر بذار پر شه من فردام میام چک میکنم با هم بخندیمنیشخند

29.سوار تاکسی شدم. یارو صدای ضبطشو تا ته زیاد کرده بود. میگم میشه صدای ضبطتونو کم کنید؟ میگه اذییتتون میکنه؟!سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ گفتم کم کنی این یه تیکشو من بخونم ببینی صدای کدوممون بهتره!نیشخند

30.رفتم دستشویی عمومی در میزنم میگم یکم سریع تر. میگه شمام دستشویی داری؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ اومدم ببینم شما کم و کَسری نداری ؟!نیشخند

31.رفتم دنبال دوستم، زنگ خونه رو زدم میگم منتظرم، میگه بیام پایین؟سوال
میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ بیا بالا پشت بوم، با هلیکوپتر اومدمنیشخند

32.با دوستم رفته بودیم استخر غریق نجات اومده میگه میخوایین شنا کنین؟سوال
پـَـَـ نــه پـَـَــــ اومدیم تو آب حل بشیم به عنوان املاح معدنی مردم استفاده کنننیشخند

33.سوسکه را کشتم جنازشو ورداشتم ببرم بندازم بیرون. همسرم بین راه نگاه میکنه میگه کشتیش؟سوال
میگم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ تو دستشویی خوابش برده بود دارم میبرمش تو رختخوابش بخوابهنیشخند

34.سر کلاس آیین نامه رانندگی پلیسه یه تابلو را از من پرسیده. میگم عبور دوچرخه ممنوع. میگه این دوچرخه است؟سوال
میگم پـَـَـ نــه پـَـَـــ تانکه. میگه پـَـَـ نــه پـَـَـــ و مرض! هنوز فرق دوچرخه با موتورگازی را نمیدونی؟نیشخند


35.عاقد:عروس خانوم وکیــــــــــلم؟سوالپَــــ نـــه پَــــ تو این قحطیه شوهر می خوام برم گُل بچینم.....!نیشخند


«لابُد میخوای بگی:تمــــــــــــوم شـــــد؟سوالپَــــ نــه پَــــــــ وقت اداری تموم شده برو فردا اوله وقت بیانیشخند»

 پی نوشت:دوست خوبی که با اسمه "یه دوست" تو پست قبل برام کامنت گذاشته بودی،از کامنتت ناراحت نشدم.اتفاقاً خودم هم همین تصمیم رو دارم ولی چون نمیخواستم از الآن اعلام کنم خودم کامنتتو خصوصی کردمخجالتخوشحال میشم بیشتر راهنماییم کنیلبخند

/ 17 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
soulmaz

سلام دوست فعال و عزیزم...خیلی خیلی ممنون به خاطر طنز خوبت مثل همیشه خوب و عالی بود موفق باشی...

آنتی شیطان

سلام ممنون که به ما سر میزنی من داداش زهرا هستم اون اینجا رو بهم معرفی کرد وب قشنگی داردی تبریک میگم

آنتی شیطان

ebook_666@yahoo.com سلام اگه ممکنه ایدی منو اد کنید ممنون میشم موفق باشید

شقایق.مامان حباب

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] خیلی دوست داشممممممممممممممممممممممممممممم

نایسل

سلام عزیزممم خوبییییییییییییییییی ببخشید یه مدت نبودمممم دل تنگت بودم قربونت برم مهربونن من.... من عاشق پپ ن گ هستم

رونیا شکوفه بهاری

خیلی بلایی با این جواب دادنت.شییییییطووووون.کلی خندیدم بابا تو دیگه کی هستی[دست]

گلاره/کردستان

ترکان جون مطالب وبلاگت رو از تاریخ افتتاح تا حالا رو چند روزه خوندم خیییییییلی جالب بود موفق باشی