سال 1394 مبارک

 و بر آمد بهاری دیگر
مست و زیبا و فریبا ، چون دوست
سبدی پیدا کن
پر کن از سوسن و سنبل که نکوست
همره باد بهاری بفرست
پیک نوروزی و شادی بر دوست . . .
سال نو بر شما مبارک

/ 1 نظر / 229 بازدید
یه مادر

سلام ترکان خانم سال نوتون مبارک کجایی خانمی اومدم وبت ببینم برا روز مادر چه پستی گذاشتی امان از یه کلمه خوش باشی ....