تاريخ : یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱ | ۱:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : ترکان

«اگر بار گـــــران بودیم.....رفتیمنگران

اگر نا مهربـــــان بودیم.....بازم رفتیمنیشخند»

سلام دوست های خوب و مهربونمقلبحالتون خوبه؟سوالخوش میگذره؟سوالچه خبر؟سوال

اول از همه بگم که آهنگ وبلاگمو با آهنگه دیدنی شدیِ بابک جهان بخشی عوض کردماز خود راضیریتمش قشنگه ولی متنش سوزناکهنگرانخیلی دوسش دارممژهخب بگذریم.

راستش اصلاً دلم نمی خواست یه پست با همچین عنوانی توی وبلاگم بذارمناراحتولی همون طوری که میدونید با اومدن بوی ماه مهر و بوی ماه مدرسهنیشخندمنم باید برم سراغ درس و مشقممژهو از قدیم هم گفتن:هر که طاووس خواهد،جور هندوستان کِشَدمتفکرو منم برای رسیدن به طاووس پزشکی ایشالا از اول مهر عازم هندوستانمنیشخنددر همین راستا دسترسی به موبایل و کامپیوتر و اینترنت ندارمهیپنوتیزمالبته نوشتن این پست به این معنا نیست که می خوام وبلاگم رو کاملاً ببندمبازندهایشالا بعد از کنکورم دوباره میام اینجا رو راه میندازم و به شما عزیزان سر می زنمهوراشما ها هم برای من دعا کنید که بعد از کنکور با طاووس مذکورنیشخندشاد و خوشحال برگردمهورا

«این سخن با آب زَر باید نوشتمژه

گر رَوَد جان،برنگردد سرنوشتنگران

سرنوشت ما به دستِ خود نوشتمژه

خوش نویس است و نخواهد بَرنوشتگریه»

تو این مدت که نیستمنگرانشاید گاهی اوقات بتونم بیام و بهتون سر بزنملبخندولی قول نمیدم که حتماً بتونم این کار رو انجام بدممتفکربرای همتون آرزوی سلامتی و شادی می کنمقلبایشالا وقتی اومدم کلی خبرهای خوب توی وبلاگ هاتون می خونمبغلولی شما رو به اون جَدِتون قسم عکس هاتونو جوری آپلود کنید که وقتی اومدم با عکس های ف.ی.ل.ت.ر شده رو به رو نشمنیشخند

از همه ی خواننده های روشن و خاموش وبلاگم که وقت گذاشتن و توی این مدت مطالبه وبلاگمو خوندن تشکر می کنمقلبمخصوصاً اون هایی که زخمت کشیدن و برام کامنت گذاشتنبغلدلم برای همتون تنگ میشهناراحتنگرانگریه

برای:آتنا جون و آدرین جونماچروشنک جون و آرتین جونماچآرزو جون و آرش جونماچآرزو جون و آرمین جونماچنازنین جون و آروشا جونماچنیر جون و آرین جونماچمریم جون و آرین جون و آرتین جونماچآمنه جون و اَشکان جونماچبابا رضا و مهرناز جون و رادین جونماچمژده جون و آمیتیس جونماچفاطمه جون و آویسا جون و آوش جونماچباربد جون و مامان جونشماچشراره جون و باربد جونماچزری جون و سام جونماچمهسا جون و بردیا جونماچخاطره جون و بردیا جونماچنگار جون و بردیا جونماچبهار جونماچمریم جون و بهراد جون و آراد جونماچفاطمه جون و بهراد جونماچمهسا جونماچوحیده جون و پارسا جونماچعاطفه جون و پارسا جونماچزینب جون و پارسا جونماچبابا علی و پارسا جونماچپرهام جون و خاله جونشماچشکوه جون و اِرمیا جونماچتیر و کمون جونماچراضیه جونماچحمیدرضا جانماچمهرناز جون و آرسام جونماچدخترک جانماچلیلا جونماچاحمد جانماچمهرنوش جون و مهزیار جونماچپویا جانماچبهشاد جون و رادین جون و نی نی جونماچرزا جونماچمینا جون و رونیا جونماچژورنال دنیای نفیسماچنگار جون و سام جونماچارغوان جون و سپهر جون و شیدا جونماچدوست بسیار عزیزمماچستایش جونماچمحسن جان و زهرا جونماچسیاوش جون و مامان جونشماچفرزانه جون و صدرا جونماچطاها جون و مامان جونشماچهنگامه جونماچمهدی پاکدل جانماچآزاده جون و فرزان جونماچساناز جون و دانیال جونماچمریم جون و کیارش جون و هلنا جونماچسمیه جون و کیان جونماچسمانه جون و کیمیا جونماچسمانه جون و محمد رهام جونماچمحمد فاضل جون و مامان جونشماچشقایق جون و محمد اَرشان جونماچنسیم جون و نی نی جونماچمهردخت جونماچمهسا جونماچمهشید جونماچنایسل جونماچمحمد جانماچهلن جون و هورام جونماچبهاره رهنما جانماچفربد جانماچمتین جانماچمحمد پرهام جون و مامان جونشماچلیلی جون و یونا جونماچشفق جونماچگلاره جونماچالهام جونماچفاطمه جونماچبهناز جونماچو.....خوشحالم که باهاتون آشنا شدمقلبو توی این مدت خیلی چیزها ازتون یاد گرفتممژهبه امید این که یه روزی همتون رو از نزدیک ببینمنگرانخیلی دوستون دارمقلبدلم براتون تنگ میشهگریه

راستی پیشاپیش تولد همتون مبـــــارکهورادست دستتشویقتشویق

«زندگی زیباست،زشتی های آن تقصیر ماستناراحت

در مسیرش هر چه نا زیباست،آن تدبیر ماستناراحت

زندگی آب روانی است،روان می گذردمتفکر

آن چه تقدیر من و توست،همان می گذردفرشته»

برام دعا کنیدافسوسایشالا بعد از کنکور با یه عالمه خبره خوب بر می گردماز خود راضیاینم دو تا متن خوب و نصیحتیچشمکاز طرف من به شما عزیزان که خیلی دوستون دارمبغل:

                                                     و

" فراموش کردن دوستان بزرگ،بی احترامی به قانون خاطره هاستمتفکر "

من که شما ها رو فراموشتون نمی کنممژهشما هم من رو فراموش نکنیدقهر

 

ایشالا تا بعد کنکور:خداحـــــــــــــــــافظبای بایگریهنگرانناراحتبای بای  • فروش بک لینک | قالب وبلاگ