تاريخ : دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ | ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : ترکان

♥وقتی یک دختر حرفی نمیزند

میلیونها فکر در سرش می گذردمتفکر

 

♥وقتی یک دختربحث نمیکند

عمیقا مشغول فکر کردن استمتفکر

 

♥وقتی یک دختربا چشمانی پر از سوال به تو نگاه میکند

یعنی نمی داند تو تا چند وقت دیگر با او خواهی بودمتفکر

 

♥وقتی یک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسی تو می گوید: خوبم

یعنی اصلا حال خوبی نداردمتفکر

 

♥وقتی یک دختر به تو خیره می شود

شگفت زده شده که به چه دلیل دروغ می گوییمتفکر

 

♥وقتی یک دختر سرش را روی سینه تو می گذارد

آرزو می کند برای همیشه مال او باشیمتفکر

 

♥وقتی یک دختر هر روز به تو زنگ می زند

توجه تو را طلب می کندمتفکر

 

♥وقتی یک دختر هر روز برای تو [اس ام اس] می فرستد

یعنی میخواهد تو اقلاً یک بار جوابش را بدهیمتفکر

 

♥وقتی یک دختر به تو می گوید دوستت دارم

یعنی واقعا دوستت داردمتفکر

 

♥وقتی یک دختر اعتراف می کند که بدون تونمی تواند زندگی کند

یعنی تصمیم گرفته که تو تمام آینده اش باشیمتفکر

 

♥وقتی یک دختر می گوید دلش برایت تنگ شده

هیچ کسی در دنیا بیشتر از او دلتنگ تو نیستمتفکر

  ♥وقتی یک پسر حرفی نمی زند

حرفی برای گفتن نداردمتفکر

 

♥وقتی یک پسر بحث نمی کند

حال وحوصله بحث کردن نداردمتفکر

 

♥وقتی یک پسر با چشمانی پر از سوال به تو نگاه می کند

یعنی واقعا گیج شده استمتفکر

 

♥وقتی یک پسر پس از چند لحظه در جواب احوالپرسی تومی گوید: خوبم

یعنی واقعا حالش خوبهمتفکر

 

♥وقتی یک پسر به تو خیره می شود

دو حالت داره:یا شگفت زده است یا عصبانیمتفکر

 

♥وقتی یک پسر هر روز به تو زنگ می زند

او با تو مدت زیادی حرف می زند که توجه ات را جلب کندمتفکر

 

♥وقتی یک پسر هرروز برای تو [اس ا م اس] می فرستد

بدون که برای همه "فوروارد" کردهمتفکر

 

♥وقتی یک پسر به تو میگوید دوستت دارم

دفعه اولش نیست (آخرش هم نخواهد بود)متفکر

 

♥وقتی یک پسر اعتراف می کند که بدون تو نمی تواند زندگی کند

تصمیم شو گرفته که تو رو اقلاً واسه یه هفته داشته باشهمتفکر

   • فروش بک لینک | قالب وبلاگ